– Anna Turkiewicz U.G. Goworowo

Informujemy mieszkańców gminy Goworowo, że na podstawie Zarządzenia Starosty Ostrołęckiego Nr 15/2016 z dnia 15 września2016 r. w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie ul. Ostrołęcka 27, będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna:
– w poniedziałki i wtorki w godzinach od 12.00 do 16.00

– w środy, czwartki i piątki w godz. od 9.00 do 13.00.
 
                                                                                   Starosta
                                                                                                                        dr …

Zawiadamiam że  na dzień 8 grudnia 2017r. zwołuję XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości …

 Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie

  OSTRZEŻENIE Nr 74

 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 08:00 dnia 30.11.2017 do godz. 20:00 dnia 30.11.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 4 cm na wschodzie do 10 cm na zachodzie
i w centrum województwa.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: …

Zawiadamiam że  na dzień 30 listopada 2016r. zwołuję XLII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy .
Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w …

Back to top