– Insygnia Gminy Goworowo

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 28 maja 2014r. obyła się XLIV uroczysta Sesja Rady Gminy Goworowo na której radni podjęli uchwały w sprawie ustanowienia insygniów gminy Goworowo: herbu, flagi, baneru, pieczęci oraz Odznaki Honorowej. Uroczyste nadanie zostało poprzedzone przemarszem wszystkich pocztów sztandarowych z terenu gminy oraz wójta gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, kierowników jednostek, pracowników samorządowych gminy, gości zaproszonych i młodzieży sprzed  budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Uroczystą Mszę Świętą celebrował ksiądz Biskup Stanisław Stefanek w intencji wszystkich mieszkańców gminy Goworowo. Podczas Mszy Świętej Biskup dokonał poświęcenia insygniów.

Szczegółowa informacja o uroczystej sesji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem heraldyczno – historycznym symboli gminy Goworowo.

Uzasadnienie heraldyczno-historyczne projektów symboli gminy Goworowo

 

HERB:

W polu błękitnym półksiężyc złoty; nad nim takaż korona nad którą gwiazda; pod nim miecz ułamany o takiejż rękojeści i ostrzu srebrnym.
Barwy godeł są takie jak barwy godeł w herbach, z których je zaczerpnięto. Barwa pola została wzięta z barw pól obu herbów. Niezależnie od tego, barwy mają też ogólną symbolikę, oznaczają m.in.: złoto – szlachetność, błękit – piękno, wzniosłość, prawość. Niezależnie od tego, znaczenie mają też konfiguracje barw: złota z błękitną oznaczają radość1. Dopuszcza się, na potrzeby poligrafii i grafiki komputerowej, wyrażanie tynktury złotej przez kolor żółty, srebrnej przez kolor biały.

herb

 

FLAGA:

Płat żółty o proporcjach 5:8 (wysokość do długości), z dwoma wąskimi pasami poziomymi błękitnymi szerokości 1/10 wysokości flagi i z herbem Gminy wysokości 1/2 wysokości płata, umieszczonym w odległości 1/3 szerokości flagi od drzewca. Dwa wąskie pasy na żółtym tle mogą być odczytane jako nawiązanie do rzek Orza i Narwi.
flaga

 

PIECZĘCIE GMINY:

Pieczęcie gminy Goworowo zaprojektowano w trzech wariantach: pieczęć ogólna, pieczęć Rady Gminy i pieczęć Wójta. We wszystkich przypadkach pieczęcie są okrągłe, o średnicy 36 mm, z herbem Gminy w części centralnej oraz majuskulną legendą otokową w postaci odpowiednio: +GMINA GOWOROWO, +RADA GMINY  GOWOROWO, +WÓJT GMINY GOWOROWO. Przerywnik + ma formę krzyżyka kawalerskiego, umieszczonego na godzinie 12, w nawiązaniu do przerywników używanych tradycyjnie na pieczęciach staropolskich. Pieczęcie mają średnicę 36 mm.

pieczecie

Druk do odczytu – Uchwała RG w spr. herbu,flagi,baneru….

Druk do odczytu – Uchwała RG w spr. odznaki..

Back to top