– SOŁECTWA

Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Ponikiew Mała Kolonia zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ponikiew Mała Kolonia, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019r. koło pałacu  o godz. 1600.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Zaorze zwołuje się III zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Zaorze, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019r. w domu u Pani Ciszkowskiej Krystyny – sołtysa wsi o godz. 1200.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Szarłat zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Szarłat, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019r. o godz. 1500 u sołtysa wsi Pani Wandy Paprockiej.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Michałowo zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Michałowo, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019r. w domu u Pana Tadeusza Sobotka – sołtysa wsi o godz. 1330.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo Pana Antoniego Mulawkę.

Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Lipianka zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Lipianka, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019r. w remizie strażackiej o godz. 1600.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Kunin zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Kunin, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019r. w sali „Alicja” Kunin 68  o godz. 1300.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

 

Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Góry zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Góry, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019r. w domu u Pani Janiny Sójka – sołtysa wsi o godz. 1100.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo Pana Antoniego Mulawkę.

Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

Międzynarodowy Dzień Sołtysa
Z okazji Dnia Sołtysa, składamy wszystkim Paniom i Panom, naszym gospodarzom wsi z gminy Goworowo, najlepsze życzenia.
Niech spełniają się Wasze marzenia, te związane z pracą społeczną i te prywatne. Niech nie zabraknie sił i zaangażowania w prace społeczne.
Życzę dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.
Małgorzata Kulesza
Wójt Gminy Goworowo

 

HARMONOGRAM WYBORÓW  SOŁTYSÓW

Rada Gminy Goworowo w dniu 02 lutego 2015 r. na V sesji podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015 – 2019.

Wybory zgodnie z uchwałą zostaną przeprowadzone do 30 czerwca 2015 r.

Harmonogram wyborów sołtysów w Gminie Goworowo

 1. Daniłowo – 26 lutego 2015 r. – godz. 13.00

 

 

Rada Gminy Goworowo w dniu 02 lutego 2015 r. na V sesji podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015 – 2019.
Wybory zgodnie z uchwałą zostaną przeprowadzone do 30 czerwca 2015 r.
Harmonogram wyborów sołtysów w Gminie Goworowo

1. Szarłat – 16 lutego 2015r – godz. 9.00
2. Michałowo – 16 lutego 2015r – 10.30
3. Zaorze – 17 lutego 2015r – 9.00
4. Borki – 17 lutego 2015r – 10.30
5. Kaczka – 18 lutego 2015r – 9.00
6. Jemieliste – 20 lutego 2015r – 9.00
7. Góry – 20 lutego 2015r – 10.30

 

KRUS  Ostrołęka – Dziękuje Rolnikom

                                                                            Szanowna Pani

                                                                            Małgorzata Kulesza

                                                                          Wójt Gminy Goworowo

                                                                  Szanowni Rolnicy Gminy Goworowo

 

 Dożynki to piękna tradycja łącząca świętowanie tych co żywią i wyrażanie naszej wdzięczności Bogu za dary ziemi, za owoce rolniczego trudu.

 Rolnictwo jest bardzo ważną jeśli nie najważniejszą  gałęzią  gospodarki albowiem jakość produkowanej żywności ma ogromny wpływ na nasze zdrowie dobro najważniejsze.

 Drodzy Rolnicy

 Praca jaką wykonujecie w różnych warunkach przez cały rok, wymaga od Was dużego poświęcenia, umiejętności, przewidywania, planowania a tak niekiedy zdarza się, że kilkuminutowa nawałnica czy inne zjawisko zniszczy wielomiesięczny wysiłek.

 Za poświęcenie, za pot pozostawiony na miejscu rolniczej pracy serdecznie Wam dziękujemy.

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z racji swojej ustawowej działalności ma bieżący – stały kontakt z rolnikami i potrafi docenić wagę i rolę Waszej pracy. Nasze kontakty uświadamiają nam także, jaką trudną i niebezpieczna jest praca przez Was wykonana. Zmiany technologiczne jakie zaszły w rolnictwie, znacznie podniosły nie tylko poziom wydajności, ale tez poziom bezpieczeństwa w pracy. Mimo to nadal ogromne znaczenie dla bezpiecznego wykonania Waszego zawodu na własne zachowanie w czasie pracy.

 

Drodzy Rolnicy

 

Dziękując Wam za trud i poświęcenie by na naszym stole nie zabrakło chleba, składamy Wam najszczersze wyrazy uszanowania i życzymy szczęścia osobistego i zdrowia oraz by to co robicie przynosiło Wam satysfakcję i uznanie.

                                                                                                                  Dożynki

                                                                                            Goworowo 16 września 2012 r.

 

 

SOŁECTWA W GMINIE GOWOROWO

Sołectwo Borki – wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Borki to niewielka miejscowość, jednakże prężnie się rozwijająca. Sołtysem tego sołectwa jest Pani Agnieszka Adamczyk. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 664 387 567.

 Sołectwo Brzeźno – wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Brzeźno to wieś o bardzo długiej tradycji. Dawniej były to dobra szlacheckie, z pięknym neoklasycznym dworkiem zamieszkiwanym przez właściciela tych ziem. Ten piękny zabytkowy już dworek przetrwał do dziś, choć został zbudowany w 1900 roku. Dwór otacza piękny kompleks parkowy. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pan Stanisław Baczewski. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panem sołtysem  można dzwonić pod nr tel. 503 633 485.

 Sołectwo Brzeźno Kolonia – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Wieś ta dawniej była częścią wsi Brzeźno jednakże obecnie jest autonomiczną jednostką, z własnym sołtysem i radą sołecką. Sołtysem tego sołectwa jest Pani Magdalena Michalska. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 782749063.

 Sołectwo Cisk – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Cisk jest malowniczą wsią, która w dawnych należała do dóbr szlacheckich. Dawne nazwa tej miejscowości to Cieśle, potem było Cisko, a następnie obecna nazwa czyli Cisk. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pani Anna Kwiatkowska. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel.661766487.

 Sołectwo Czarnowo – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Podobnie jak większość wsi na terenie gminy, również Czarnowo jest wsią szlachecką. Dawniej znajdował się tu dworek, który nie przetrwał jednak do czasów obecnych. Sołtysem tego sołectwa jest Pan Krzysztof Kruszewski. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 515136218

 Sołectwo Czernie – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Czernie to niewielka, ale prężnie rozwijająca się wieś. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pan Paweł Zięba. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 513584390.

 Sołectwo Damięty – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Damięty to bardzo stara wieś szlachecka wiadomo, że w 1423 roku już istniała jako własność szlachcica. Prawdopodobnie ród pierwszych właścicieli tych ziem przetrwał do dziś. Obecnie na terenie tego niewielkiego sołectwa znajduje się duża stacja benzynowa. Sołtysem tego sołectwa jest Pan Jarosław Buczyński. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 502396113.

 Sołectwo Daniłowo – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Daniłowo to mała wieś, ale bardzo malowniczo położona. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pani Iwona Dąbkowska. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel.794013900.

 Sołectwo Dzbądzek – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Ta średniej wielkości wieś jest malowniczą wsią agroturystyczną, swoją urodę zawdzięcza między innymi temu, że położona jest nad rzeką Narew. Sołtysem tego sołectwa jest Pani Dorota Mościcka. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 534 415 307.

 Sołectwo Gierwaty – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Gierwaty to średniej wielkości wieś, która nieustannie się rozbudowuje. Dawniej należała do majątku rodziny szlacheckiej z Damięt. Wieś Gierwaty graniczy bezpośrednio z sąsiednią gminą Rzekuń. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pan Janusz Żebrowski. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 668374558.

 Sołectwo Goworowo – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Goworowo, jest siedzibą władz gminnych. Na terenie miejscowości znajdują szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła średnia. Ma tu też swoją siedzibę ochotnicza straż pożarna, policja oraz poczta i bank. Na terenie wsi znajduje się jeden duży samoobsługowy sklep, oraz wiele innych małych sklepów o różnym asortymencie. Znajduje się tu również zabytkowy kościół. Sołtysem tego sołectwa jest Pani Anna Greloch. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panią Sołtys można dzwonić pod nr tel. 666365599.

 Sołectwo Goworówek – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Wieś ta powstała stosunkowo niedawno, najprawdopodobniej pierwotnie była częścią Goworowa, a następnie w miarę rozbudowywania się stała się odrębną wsią. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pani Barbara Fronczyk. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod     nr tel. 502609457.

Sołectwo Góry – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Ta obecnie niewielka wieś dawniej była własnością i siedzibą szlachty. Sołtysem tego sołectwa jest Pani Beata Krupa. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 606318789.

 Sołectwo Grabowo – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Grabowo było dawniej wsią drobnoszlachecką. Obecnie jest to mała, ale prężnie rozwijająca i rozbudowująca się wieś. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pani Małgorzata Czerepska. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 502637017. 

 Sołectwo Grodzisk Mały – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Grodzisk to malownicza wieś położona nad rzeką Orz. Wieś ta słynie ze stawów rybnych, które są własnością jej mieszkańców. Dawniej wieś ta była własnością szlachty. Sołtysem tego sołectwa jest Pan Tadeusz Iwański. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel.501737751.                                

Sołectwo Jawory Podmaście – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Jawory dawnej były jedną wsią, obecnie są podzielone tak, że Jawory Podmaście są wsią suwerenną z własnym sołtysem i rada sołecką. Jawory jako całość nigdy nie były własnością żadnej rodziny szlacheckiej. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pani Anna Bielarczyk. W przypadku konieczności skontaktowania się z PaniA sołtys można dzwonić pod nr tel. 787162983.

 Sołectwo Jawory Stare – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Sołtysem tego sołectwa jest Pani Agnieszka Dudziec. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panią sołtysem można dzwonić pod   nr tel. 500657533.

 Sołectwo Jawory Wielkopole – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pan Przemysław Siepioła. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 604 873 728.

 Sołectwo Jemieliste – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Jemieliste no niewielka, ale bardzo urokliwa wieś. Sołtysem tego sołectwa jest Pani Katarzyna Brejnak. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 783795234.

 Sołectwo Józefowo – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pan Czesław Duninowski. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel.609997643.

 Sołectwo Jurgi – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Jurgi należały kiedyś do włości najbogatszej szlachty naszego terenu. Jest to mała wieś, ale ciągle się rozwijająca. Sołtysem tego sołectwa jest Pani Janina Zawadzka. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić  pod nr tel. 602 294 749.

Sołectwo Kaczka – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Ta nieduża wieś dawniej była własnością rodziny szlacheckiej. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pani Maria Kowalska. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 517 867 201.

Sołectwo Kobylin – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Wieś o długiej tradycji, przed wywłaszczeniem należała do szlachty. W czasie I wojny światowej wieś Kobylin uległa niemal całkowitemu zniszczeniu, jednak dość szybko się odbudowała. Sołtysem tego sołectwa jest Pan Marek Kacprzyk. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 880 969 859.

Sołectwo Kruszewo – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Wieś ta jako jedna z nielicznych w gminie Goworowo nigdy nie była własnością szlachty. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pani Joanna Kwietniak. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 516 274 254.

 Sołectwo Kunin – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Podobnie jak wiele innych wsi również Kunin był dawniej własnością szlachty. W miejscowości tej znajduje się zabytkowy, drewniany kościół p.w. Najświętszej Marii Panny. Sołtysem tego sołectwa jest Pani Krystyna Manowska. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod  nr tel. 029 761 43 16.

 Sołectwo Lipianka – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Lipianka nigdy nie należała do dóbr szlacheckich, zawsze była wsią państwową. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pan Jan Drabot. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 029 768 33 09.

 Sołectwo Ludwinowo – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Niewielka, ale ciągle rozwijająca się wieś. Sołtysem tego sołectwa jest Pan Rafał Iwański. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 503151439.

Sołectwo Michałowo – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Niewielka, ale ciągle rozwijająca się wieś. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pan Tadeusz Sobotka. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 604 293 972.

 Sołectwo Nogawki – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Nogawki to niewielka, malowniczo położona wieś o bardzo długiej tradycji szlacheckiej. Dawniej jej właścicielami była drobna szlachta, a obecnie większość ludności ją zamieszkującą ma w swoich żyłach jeszcze trochę szlachetnej krwi. Sołtysem tego sołectwa jest Pani Aneta Mierzejewska. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 512 262 298.

 Sołectwo Pasieki – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pani Monika Owczarek. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 600 010 190.

 Sołectwo Pokrzywnica – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Dawna nazwa tej miejscowości to Koprzywnica. Pokrzywnica należała kiedyś do szlachty, znajdował się nawet na jej terenie dworek, który jednak nie przetrwał do czasów dzisiejszych. Pokrzywnica do niedawna była jedną wsią, obecnie jest podzielona. Sołtysem tego sołectwa jest Pani Kamila Strzałkowska. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 508359334.

 Sołectwo Pokrzywnica Kolonia – Jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Historia teka sama jak pokrzywnicy, gdyż dawniej Pokrzywnica Kolonia i Pokrzywnica istniały pod jedna nazwą Pokrzywnica. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pani Stanisława Lendziszewska. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 514075414.

 Sołectwo Ponikiew Duża – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Podobnie jak większość wsi w gminie również i Ponikiew należała do włości szlacheckich, choć krótko, bo w szybkim czasie przeszła pod administrację państwową. Dawniej nie była podzielona. Sołtysem tego sołectwa jest Pani Hanna Dąbkowska. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 604 273 830.

Sołectwo Ponikiew Mała – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Historia taka sama jak Ponikwi Dużej. Dawniej była to jedna wieś. Sołtysem tego sołectwa jest Pan Jan Kuśmierczyk. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 504-663-534.

 Sołectwo Ponikiew Mała Kolonia – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Ta mała wieś dawniej była razem z pozostałymi dwiema jedną wsią. Sołtysem tego sołectwa jest Pan Andrzej Babicz. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 515 280 733.

Sołectwo Rębisze Działy – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Rębisze Działy to niewielka miejscowość. Historycznie nigdy nie była własnością szlachty. Dawniej istniały jako całość z Rębiszami Kolonią i z Rębiszami Parcelami pod jedną nazwą Rębisze, podział na odrębne sołectwa nastąpił stosunkowo niedawno. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pani Sylwia Szatanek. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 501 376 088.

 Sołectwo Rębisze Kolonia – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Dawniej wieś ta była połączona z pozostałymi Rębiszami obecnie jest samodzielnym sołectwem. Obecnie sołtysem tego sołectwa jest Pan Dumała Jan. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. (29)- 768-30-55

 Sołectwo Rębisze Parcele – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Wieś ta była dawniej połączona z dwiema poprzednimi. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pani Jolanta Szewczyk. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 508 183 956.

 Sołectwo Struniawy – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Jest to niewielka, ale malowniczo położona nad rzeką Orz wieś. Dawna nazwa tej wsi to Strzeniawy, była wsią należąca do drobnej szlachty. Sołtysem tego sołectwa jest Pani Danuta Dobkowska. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 798208491.

Sołectwo Szarłat – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Szarłat to niewielka, ale urokliwa wieś. Szarłat położony jest nad rzeką Narew, w miejscowości tej znajduje się też wiele starorzeczy i bagien. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pani Wanda Paprocka. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 029 761 43 07.

Sołectwo Szczawin – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Szczawin to bardzo długo istniejąca wieś, która dawniej należała do włości i była siedzibą szlachty. Do dnia dzisiejszego zachował się zabytkowy pałac i piękny, otaczający go park. Sołtysem tego sołectwa jest Pan Mariusz Brzozowski. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 500890477.

 Sołectwo Wólka Brzezińska – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Wólka Brzezińska jest położona nad rzeką Orz i sąsiaduje bezpośrednio z Goworowem, z którym połączona jest za pomocą mostu. Obecnym sołtysem tego  sołectwa jest Pan Tomasz Grabowski. W Przypadku konieczności skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 696123424.

Sołectwo Wólka Kunińska – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Wólka Kunińska to mała, ale prężnie rozwijająca się wieś. Sołtysem tego sołectwa jest Pan Cezary Godlewski. W przypadku potrzeby skontaktowania się z Panem sołtysem można dzwonić pod nr tel. 507492414.

 Sołectwo Zaorze – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Jest to niewielka, położona nad rzeką Orz wieś. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pani Danuta Wiśniewska. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 6938763121.

 Sołectwo Żabin – jest to wieś położona na terenie gminy Goworowo w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki. Żabin to jedna z największych wsi w gminie. Ta piękna wieś  nigdy nie należała do dóbr szlacheckich. Obecnym sołtysem tego sołectwa jest Pani Bożena Brzostek. W przypadku konieczności skontaktowania się z Panią sołtys można dzwonić pod nr tel. 514 320 374.

Lista sołectw i sołtysów na stronie BIP.

Back to top