–  „ Bliżej przedszkola”-zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

W ramach projektu „ Bliżej przedszkola”,  Pani Ewa Polakiewicz prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. W styczniu została przeprowadzona obserwacja dzieci pod względem trudności w sferze poznawczej, psychoruchowej, społeczno – emocjonalnej. Prowadzone był konsultacje z nauczycielami pracującymi w poszczególnych grupach. Na podstawie zebranych informacji dla zakwalifikowanych dzieci zostały napisane indywidualne plany pracy. W lutym dzieci uczestniczyły w zajęciach indywidualnych według ustalonego indywidualnego programu pracy. Zajęcia prowadzone były jeden na jeden, podczas których ćwiczyły sprawność grafomotoryczną (motoryka mała), zabawy i ćwiczenia ruchowe (motoryka duża), stymulowany był rozwój percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej. Stosowano podczas zajęć wzmocnienia pozytywne i pochwały.:Ewa p

Organizator i opracowanie: Ewa Polakiewicz

 

Back to top