– Kunin – Dzieci z Bullerbyn znamy i kochamy!

Już od kilku lat gminny konkurs czytelniczo-plastyczny organizowany w naszej szkole, przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną – filia w Kuninie, cieszy się dużym powodzeniem. Można by też śmiało stwierdzić, iż na stałe wpisał się w tradycję konkursową szkoły. Co roku przyjeżdżają do nas uczniowie wraz z opiekunami z sąsiednich szkół podstawowych zarówno młodsi jak i starsi. Tegoroczny konkurs czytelniczo-plastyczny odbył się 26 kwietnia o godz. 9.30. Jego adresatami byli uczniowie klasy trzeciej, a główne hasło brzmiało „Znam przygody bohaterów książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”.

Konkurs podzielony był na dwa etapy: czytelniczy oraz plastyczny. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test ze znajomości treści lektury. Druga część była poświęcona wykonaniu ilustracji do czytanego fragmentu wspomnianej książki. Wszystkie dzieci rozwiązały poprawnie test i namalowały piękne prace zgodnie z tym, co podpowiadała im wyobraźnia. Jury postanowiło przyznać jednocześnie czterem osobom nagrody za pierwsze miejsce:

Piskorek Gabriela – Szkoła Podstawowa w Kuninie,

Podleś Mateusz – Szkoła Podstawowa w Goworowie – Filia w Szczawinie,

Plotzke Natalia – Szkoła Podstawowa w Pasiekach,

Sawicka Oliwia – Szkoła Podstawowa w Goworowie.

Pozostali uczestnicy również zasłużyli na wyróżnienie i otrzymali pamiątkowe książki.

Konkurs upłynął w miłej atmosferze, a po jego zakończeniu na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Składamy serdeczne podziękowania nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu: pani Iwonie Chorchos, pani Agnieszce Puczkowskiej, pani Urszuli Napiórkowskiej, pani Barbarze Rutkowskiej oraz pani Bożenie Sotomskiej.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy i zapraszamy kolejnych uczestników do wzięcia udziału w przyszłych konkursach czytelniczo-plastycznych.

Po więcej zdjęć zapraszamy na: www.kunin.szkolnastrona.pl

tekst i foto: M.Twardziak

Back to top