– Kunin – Escape room – atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy

Uczniowie klasy 6 na zdalnych lekcjach biologii w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kuninie pogłębiali wiadomości o stawonogach i mięczakach za pomocą ciekawej formy escape room czyli pokoju zagadek.
Na podstawie interaktywnej mapy stworzonej w aplikacji genial.ly synchronizowanej z zasobami m.in. Learning apps, Wordwall czy Quizizz uczniowie wykonywali różne zagadki.
Za każde poprawnie wykonane zadanie, uczniowie zdobywali odpowiednią sekwencję znaków, dzięki której mogli otworzyć skrzynię skarbów. Skarbem okazał się obraz wykonany przez Bartłomieja Dudźca przedstawiający cechy charakterystyczne stawonogów i mięczaków.  Po zasięgnięciu opinii nauczyciela plastyki p. Sylwii Zięby dowiedzieliśmy się, że obraz jest kompozycją otwartą i został wykonany techniką malarstwa akrylowego z wykorzystaniem witrażu, stemplowania, naklejania i wyszywania. Praca ucznia zachwyciła swoim przekazem i formą zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Z perspektywy uczniów również innych klas, praca na lekcjach przy użyciu pokoju zagadek jest ciekawą formą zdobywania wiedzy.

Tekst: Anna Miłek
Foto: Sylwia Kopania

Back to top