– Kunin – MigaMy!

Uczniowie klasy „0” Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kuninie podczas codziennych zajęć edukacyjnych uczą się elementów Polskiego Języka Migowego (PJM). Przygoda z językiem migowym w najstarszej grupie przedszkolnej rozpoczęła się w ostatnim tygodniu września, podczas którego przypada Międzynarodowy Tydzień Głuchych. Uczniowie podczas obchodów tego nietypowego święta poznali kulturę głuchych, uwrażliwili się na problemy i trudności osób niesłyszących, a także poznali podstawowe zwroty Polskiego Języka Migowego. Od tego momentu, z inicjatywy uczniów, język migowy jest wplatany w codzienne zajęcia edukacyjne. Polski Język Migowy (PJM) jest językiem wizualno-przestrzennym używanym w codziennej komunikacji przez społeczność Głuchych w Polsce.  Nasi uczniowie poznali podstawowe zwroty grzecznościowe takie jak: proszę, dziękuję, przepraszam. Potrafią powitać się oraz pożegnać migając. Gestami języka migowego została wsparta także nauka pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia. Język migowy wplatany jest również w celu utrwalania poznanych liter. Dla dziecka jest zabawą, w której podczas nauki wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu. Nauka znaków daktylograficznych (alfabet migowy) sprzyja zapamiętywaniu znaków graficznych liter, ponieważ często swoim wyglądem znak przypomina faktyczną literę. Kolejnym krokiem w celu poszerzenia wiedzy o Polskim Języku Migowym jest wprowadzenie gestów podstawowych kolorów, a także nazw przedmiotów i osób pochodzących z najbliższego otoczenia dziecka.

Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszystkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu porozumiewania się z ludźmi, pole do nauki tolerancji oraz motywacja do poszukiwania łatwiejszych sposobów uczenia się podpartych ruchem i gestem. Nauka Polskiego Języka Migowego jest dla uczniów klasy 0 przyjemną zabawą, a także niezapomniana przygodą.

 

Tekst, zdjęcia: Agnieszka Kośnik

Back to top