– Kunin – Projekt edukacyjny Polskiej Akcji Humanitarnej – „Godziny Wychowawcze ze Światem”

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas IV i VI Szkoły Podstawowej w Kuninie wraz z wychowawcami panią Sylwią Kopania i panią Martyną Twardziak przystąpili do projektu edukacyjnego Polskiej Akcji Humanitarnej- „Godziny Wychowawcze ze Światem”. Był to całoroczny cykl zajęć, będących zaproszeniem do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę kształtowania postaw empatii, otwartości i osobistego zaangażowania oraz umiejętności współpracy.
Żyjemy w globalnym świecie, w którym nasze życie nieodwracalnie powiązane jest z życiem reszty planety. Nie możemy uniknąć tych współzależności, jednak często trudno nam je zrozumieć. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym jak i globalnym wymiarze.
Celem naszego działania było nie tylko zgłębianie wiedzy o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. Poznaliśmy takie wartości jak solidarność, szacunek i otwartość. Dzięki temu poczuliśmy się bardziej odpowiedzialni za nasze codzienne wybory i zachowania, które wpływają również na ludzi w innych częściach świata. Wśród tematów poruszanych w programie znalazły się kwestie takie jak: wojna, odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, pomoc humanitarna, uchodźstwo i Cele Zrównoważonego Rozwoju. Tematy były dostosowane do poziomu emocjonalnego i intelektualnego odbiorców i zostały obudowane ćwiczeniami, które angażowały osoby biorące udział w projekcie.

 

Back to top