– OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY GOWOROWO NA LATA 2022-2026

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOWOROWIE

zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Goworowo do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Goworowo na lata 2022-2026

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

  • bezpośredniego, otwartego spotkania z mieszkańcami umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji do protokołu podczas spotkania, które odbędzie się 11.01.2022r. w godz. 11.00-13:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Dulczewskiego 1A, 07-440 Goworowo
  • przyjmowanie opinii i wniosków, w tym w trybie zapytania ankietowego, w formie papierowej lub elektronicznej

Ankiety będą dostępne w terminie od 30.12.2021 r. do 14.01.2022 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Goworowo oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, a także podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 11.01.2022r.w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. Dulczewskiego 1A

Raport z przebiegu konsultacji zostanie opublikowany w BIP  Urzędu Gminy Goworowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Goworowo, nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia konsultacji.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 do zarządzenia PPP

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA konsultacji strategii

Goworowo_PPP_

 

Back to top