– Przekaż 1% swojego podatku dla Szkoły Podstawowej w Kuninie

 

TWÓJ 1% NA 100% PRZYNIESIE POŻYTEK!

Dzięki Stowarzyszeniu Parafiada im. św. Jóżefa Kalasancjusza

możesz przekazać 1% podatku na rzecz Szkoły Podstawowej w Kuninie!

Aby to zrobić, należy wypełnić wniosek o przekazanie 1% podatku w formularzu PIT według poniższego wzoru:

 

Jak widać w powyższym przykładzie po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy  numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. Tu należy wpisać 0000124134


Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Aby jednak kwota mogła być przekazana na rzecz naszej szkoły, w pozycji  124 „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać SP KUNIN – to ważne!!!

Zaznacz także pozycję 125, wyrażając tym samym zgodę na przekazanie OPP Twojego imienia, nazwiska, adresu z informacją o kwocie z poz. 123


Kto może przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego?

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Back to top