– STRATEGIA GMINY GOWOROWO – propozycje

Do 30 kwietnia (roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu), można składać do Urzędu Gminy Goworowo wnioski do Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo.

Oceny wniosków dokona Zespół Koordynacyjny powołany przez Wójta Gminy.

Do składania propozycji projektów do WSPO uprawnieni są wszyscy mieszkańcy i ich organizacje w szczególności środowiska przedsiębiorców i ich organizacje, środowiska kobiet i młodzieży, pracownicy Urzędu Gminy, pracownicy jednostek organizacyjnych.

Cały tekst strategii zamieszczony jest na stronie www.bip.test1.goworowo.pl w zakładce Strategia Gminy.

W załączeniu:

Wniosek do WSPO- druk do pobrania

Wniosek do WSPO.pdf

Aktualny wniosek do WSPO- druk do pobrania

Back to top