– Szkoła Podstawowa w Kuninie otrzymała imię św. Stanisława Kostki.

„Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich winienem żyć.”

                                                                                               św. Stanisław Kostka

Rok 2020 przejdzie do historii w Szkole Podstawowej w Kuninie nie tylko z powodu nauczania zdalnego, ale także ze względu na fakt, na który społeczność szkolna czekała bardzo długo. Jako jedyna placówka w gminie mieliśmy przedwojenny sztandar, ale oficjalnie szkoła nie posiadała nadanego imienia. Dopiero w 2020 roku to się zmieniło.

29 listopada 2020r. podczas uroczystej Mszy św. w kościele NMP w Kuninie dokonaliśmy aktu poświęcenia nowego sztandaru naszej szkoły. Wybór daty nie był przypadkowy, wiąże się z niezwykle ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce 84 lata temu.

” 29 listopada 1936 roku w trzyklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Kuninie z inicjatywy kierownika szkoły pana Eugeniusza Sokołowskiego, przy ofiarności rodziców dokonano aktu poświęcenia sztandaru. Było to doniosłe wydarzenie nie tylko dla szkoły, ale dla całego społeczeństwa.”

Myśl nadania szkole imienia zrodziła się kilka lat  temu i została zapoczątkowana przez ówczesną dyrektor SP Kunin p. Marzannę Grzyb. Podjęte działania kontynuował dyrektor Paweł Jagielski przy czynnym współudziale całej społeczności szkolnej. Procedura nadania szkole imienia rozpoczęła się na początku roku szkolnego 2019/2020. Już w sierpniu 2019 r. został powołany zespół nauczycieli, koordynujący przebieg wszystkich prac. Pierwszym i najważniejszym zadaniem, w którym wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice  były wybory patrona. Jednomyślnie została podjęta decyzja, że patronem placówki będzie św. Stanisław Kostka, opiekun duchowy dzieci i młodzieży. Najistotniejsze znaczenie związane z wyborem tej postaci miał fakt, że to właśnie  święty z Rostkowa widnieje na sztandarze z 1936r.. Ten zabytkowy eksponat jest obecnie w naszym posiadaniu. Przetrwał on wojnę i burzliwe lata powojenne, jest przedmiotem naszej dumy i symbolem ciągłości pokoleń. Stanowi wartość muzealną, dlatego społeczność szkoły zdecydowała się na zakup nowego sztandaru. 20 października 2020r. Rada Gminy Goworowo na wniosek dyrektora szkoły, podjęła Uchwałę nr XXVI/190/20 w sprawie nadania szkole imienia św. Stanisława Kostki. Tym samym nasza szkoła zyskała własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych placówek oraz zdecydowała się promować system wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością patron dzieci i młodzieży. „Św. Stanisław Kostka urodził się dawno, bo w 1550r. i żył zaledwie 18 lat, jego życiorys, to piękny list, który Pan Bóg napisał do młodych ludzi, także współczesnych.” (ks. Zbigniew Kucharski)

W ramach przewidzianych procedur został opracowany ceremoniał szkolny, który zawiera opis przeprowadzania najważniejszych uroczystości z udziałem sztandaru a także zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie świąt państwowych i szkolnych. Nadanie szkole imienia otwiera kolejny rozdział w historii naszej placówki, do którego długo się przygotowywaliśmy. Niestety, ze względu na pandemię Covid-19 uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej w Kuninie im. św. Stanisława Kostki miała wyjątkowo skromny charakter. Cieszymy się, że mimo tego trudnego czasu, swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek, Przewodnicząca Komisji Oświaty Gminy Goworowo Justyna Kępa, Radny Gminy Goworowo Jerzy Manowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Sobotka, przedstawiciele społeczności szkolnej:  rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi. Pani Bożena Sotomska p.o. dyrektora szkoły, na początku celebrowanej Mszy św. serdecznie powitała zaproszonych gości, całą społeczność szkolną oraz  skierowała prośbę o poświęcenie sztandaru do księdza kanonika Józefa Kacperskiego. Po dokonaniu tego doniosłego aktu, chorąży z asystą zaprezentował awers i rewers sztandaru. Następnie miało miejsce uroczyste ślubowanie, które złożyli przedstawiciele społeczności szkolnej. Ucałowanie sztandaru, powierzenie go społeczności szkolnej, a wcześniej złożenie słów przysięgi było podniosłą i niezapomnianą chwilą. Po uroczystej Mszy św. ks. kanonik Józef Kacperski udzielił przybyłym błogosławieństwa, po czym poczet sztandarowy udał się do szkoły. Dla społeczności szkolnej sztandar jest  symbolem Ojczyzny oraz Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Zobowiązuje do walki o szlachetne cele, wytężonej pracy nad sobą, zdobywania wiedzy, odpowiedzialnego wypełniania powierzonych zadań. Pamiętając o jego wymowie należy okazywać mu cześć i szacunek.

Nadanie szkole imienia, poświęcenie nowego sztandaru to spełnienie naszych pragnień i oczekiwań. Ale to jeszcze nie koniec naszych starań. Po zniesieniu obostrzeń covidowych planujemy uroczystość dla uczniów, rodziców i całej lokalnej społeczności, w czasie której będzie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej nadanie szkole imienia. Liczymy na dalszą owocną współpracę z ks. kanonikiem Józefem Kacperskim, a za dotychczasową serdecznie dziękujemy. Jesteśmy również wdzięczni wszystkim osobom, które przyczyniły się do urzeczywistnienia naszych planów. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Kuninie im. św. Stanisława Kostki

Zdjęcia: Katarzyna Kaczmarczyk

Back to top