– Uroczysta Sesja Rady Gminy Goworowo

herb_goworowoDzień 28 maj 2014 roku dla mieszkańców gminy Goworowo był uwieńczeniem dzieła i pracy wielu ludzi. W tym dniu obyła się XLIV uroczysta Sesja Rady Gminy Goworowo na której radni podjęli uchwały w sprawie ustanowienia insygniów gminy Goworowo: herbu, flagi, baneru, pieczęci oraz Odznaki Honorowej. Uroczyste nadanie zostało poprzedzone przemarszem wszystkich pocztów sztandarowych z terenu gminy oraz wójta gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, kierowników jednostek, pracowników samorządowych gminy, gości zaproszonych i młodzieży sprzed  budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Uroczystą Mszę Świętą celebrował ksiądz Biskup Stanisław Stefanek w intencji wszystkich mieszkańców gminy Goworowo. Podczas Mszy Świętej Biskup dokonał poświęcenia insygniów.

Po Mszy Św. odbył się przemarsz do Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie, gdzie odbyła się uroczysta sesja rady gminy Goworowo. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Kościoła, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, radni gminy, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek strażacy i sołtysi, których przywitała Przewodnicząca Rady Gminy Goworowa Pani Karolina Łazicka. Podczas sesji zostały wygłoszone referaty przez Jerzego Dziewirskiego autora książki „Goworowo i okolice” o historii Goworowa oraz historyka Roberta Fidurę, który dotyczył znaczenia symboli heraldycznych.

Insygnia władzy zostały przekazane przez Przewodniczącą Rady na ręce Pani Wójt. Otrzymane tablicę herbowe i flagi Pani Wójt wręczyła dyrektorom i kierownikom jednostek samorządowych podkreślając, że symbole te są wyróżnikiem naszej „Małej Ojczyzny” oraz mocnym akcentem przywiązania i poszanowania tradycji, historii oraz lokalnego patriotyzmu.

Pani Wójt korzystając ze szczególnej okazji – nadania herbu Gminie Goworowo w podziękowaniu radnym, sołtysom i pracownikom urzędu gminy za długoletnią działalność na rzecz rozwoju gminy Goworowo wystąpiła do Pana Marszałka o nadanie medali i dyplomów. Podczas sesji radni sejmiku Pan Marian Krupiński i Pan Mirosław Augustyniak z Panią Małgorzatą Marią Kulesza Wójta Gminy Goworowo wręczyli medale i dyplomy za zasługi i całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego.

Zaproszeni goście złożyli na ręce Pani Wójt i Przewodniczącej Rady gratulacje i życzenia dla władz i mieszkańców gminy z okazji nadania herbu. Dzień 28 maja 2014 roku pozostanie historyczną datą dla gminy Goworowo upamiętniony wpisem do Księgi.

Back to top