– Wizyty studyjne dla sektora społecznego – rekrutacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”(LGD) informuje, że od dnia 2 marca do dnia 3 kwietnia 2020 roku
prowadzi rekrutację uczestników projektu KOMPETENCJE SPOŁECZNE – I

Zakres Projektu obejmuje realizację BEZPŁATNYCH, TRZYDNIOWYCH WYJAZDÓW STUDYJNYCH POŁĄCZONYCH Z WARSZTATAMI DRAMOWYMI I PROJEKTOWYMI, które stanowią ofertę edukacyjną skierowaną do 40 przedstawicieli organizacji i grup z sektora społecznego z obszaru LGD (gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn).

Organizator zapewnia:

  • transport z miejscowości gminnej do miejsc realizacji oferty edukacyjnej i powrót;
  • nocleg i wyżywienie w terminie realizacji oferty edukacyjnej;
  • wizyty studyjne połączone z warsztatami dramowymi i projektowymi obejmujące treści związane z: dobrymi praktykami w obszarze podejmowania aktywności społecznej służące inspiracji uczestników do realizowania własnych inicjatyw; rolą, cechami, kompetencjami skutecznego lidera w społeczności lokalnej; podejmowaniem odpowiedzialnych, przemyślanych, adekwatnych do potrzeb odbiorców działań społecznych; pracą społeczną/wolontariatem podejmowanych na rzecz dobra wspólnego, pożytku publicznego; planowaniem własnych działań w swojej społeczności; wymianą doświadczeń również między uczestnikami oferty oraz nawiązaniem kontaktów/więzi w grupie;
  • przeprowadzenie oferty edukacyjnej przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, które dysponuje odpowiednimi zasobami lokalowymi, osobowymi i doświadczeniem (sale szkoleniowe, trenerzy, pokoje hotelowe, itd.).

Terminy wyjazdów:

I grupa : 13 – 15 maja 2020 r.

II grupa : 29 – 31 maja 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin realizacji projektu dostępne poniżej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy złożyć należy w biurze LGD w Troszynie przy ulicy Polna 15.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram i program

Regulamin realizacji projektu

Back to top