– Zapytanie cenowe na druk książki

Goworowo, 2022-03-17

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na druk książki o następujących parametrach technicznych:
-format: 21 na 21 cm
-papier: kreda matowa 150 g.
-druk: 4+4
-oprawa: twarda
-ilość stron: 132
-okładka: foliowana
-nakład: 500, 750, 1000 egz.

Oferty można składać za pośrednictwem poczty  na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16a, 07-440 Goworowo, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres goksirgoworowo@op.pl, lub osobiście w biurze Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 10:00.

W ofercie należy przedstawić nazwę, adres oraz kontakt telefoniczny oferenta oraz cenę brutto.

Składając ofertę oferent zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 31 maja 2022 r.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

Dyrektor GOKSiR w Goworowie

Agata Majk

Back to top