– Żołnierze Wyklęci – Niezłomni

Aby uczcić niezłomną postawę żołnierzy, 3 lutego 2011 roku Sejm ustanowił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oddanie w tym dniu hołdu wszystkim obrońcom Ojczyzny stało się również udziałem naszej goworowskiej społeczności. Wydarzenie było organizowane przy współpracy z Fundacją „Wolność i demokracja”.
Inicjatorką przedsięwzięcia była dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Barbara Grabowska, a głównym organizatorem – nauczycielka – Agnieszka Dąbrowską. Do realizacji pomysłu przystąpiło licznie zorganizowane grono pedagogiczne, które zadbało o poszczególne etapy uroczystości i imprezy towarzyszące.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Etapy uroczystości:
1. 25 lutego 2022 r. Wójt Gminy Goworowo wspólnie z delegacjami reprezentującymi: Szkołę Podstawową im. Stanisława Kostki W Kuninie i Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Goworowie na czele z dyrekcją, nauczycielami, harcerzami i uczniami złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych W Jurgach Zaorze gm. Goworowo.
2. 1 marca 2022 r. uczniowie szkoły w Goworowie wspólnie z nauczycielami od pierwszych godzin lekcyjnych mogli odwiedzać niezwykle bogatą w informacje, artystycznie wykonaną wystawę poświęconą „Żołnierzom Wyklętym – Niezłomnym”. W świetlicy gminnej rzeczowe i treściwe plakaty przybliżały bohaterów takich jak: Witold Pilecki, Łukasz Ciepliński, Danuta Siedzikówna i innych, a muzyka wojskowa, patriotyczne i żołnierskie piosenki dopełniały nastrój. W tym samym czasie młodzież samorządu uczniowskiego wręczała na ulicach Goworowa ciekawą, pełną informacji broszurę – jednodniówkę na temat Bohaterów Dnia 1 marca. Pomnik w Jurgach, będący symbolem walki również na naszym terenie, o którego istnieniu nie wszyscy wiedzą, został sfotografowany i umieszczony na stronach tejże gazetki.
3. 1 marca 2022 r. „Bieg Tropem Wilczym” – uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej w Goworowie wzięli udział w Biegu Pamięci poświęconym Żołnierzom Wyklętym. W biegu wzięło udział 120 uczniów naszej szkoły z klas IV -VIII. Uczestnicy mieli do pokonania honorowy dystans 1963 m, nawiązujący do roku śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego. Zwycięzców biegu nagrodzono medalami. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w biegu.
4. 1 marca 2022 r. o godzinie 12:00 w świetlicy gminnej w Goworowie zebrali się zaproszeni goście, sympatycy i zainteresowani, aby wspólnie, w atmosferze skupienia i zadumy przypomnieć wydarzenia tamtych dni. Aby obecnością, słowem i piosenką po raz kolejny zdeklarować swą ofiarność Tej, która ciągle krwawi, cierpi, kocha, recytując: „Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem”… Wszystkie treści dotyczące walk, żołnierzy i Ojczyzny znalazły odbicie w programie artystycznym pod hasłem: „Dla Polski”. Cztery zwrotki hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła…” wybrzmiały dumnie w wykonaniu wszystkich zebranych. Po Mazurku Dąbrowskiego nastąpiła minuta ciszy w hołdzie pamięci Żołnierzy walczących o wolność i niepodległość Ojczyzny. Wszyscy zabierający głos mówili o heroicznej walce do końca, aż do 1963 roku. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goworowie, pani Barbara Grabowska w swoim wystąpieniu przedstawiła krótką historię Żołnierzy Wyklętych. Wyjaśniła sens określeń: „Wyklęci, Odważni, Niezłomni”. Nawiązała również do obecnej sytuacji na świecie, do Ukrainy, która dzielnie walczy o wolność. Pani dyrektor poprosiła o zabranie głosu dyrektora szkoły w Kuninie, pana Pawła Jagielskiego, który przypomniał historię związaną z miejscem tragicznym w naszej Małej Ojczyźnie – Jurgami.

Back to top