– projekt

Uczniowie klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej w Kuninie połknęli bakcyla kodowania i programowania.   Od 1 grudnia 2017r. biorą udział w projekcie „Czekając na Święta – Uczymy Dzieci Programować” organizowanym przez firmę „Edu Sense” oraz „Kodowanie na dywanie”. Codziennie wykonują zadania związane z programowaniem, wybierając jedno z  3 kategorii: 1 – gotowe karty pracy dla ozobota, 2 – aktywność offlinowa, często też z kartą do druku 3 – aktywność z wykorzystaniem ozoblockly.pl lub aplikacji mobilnych.

Czytaj więcej Kunin – Kuniniaczki kodują

Z początkiem roku szkolnego, gdy za oknami pojawiły się kolorowe, jesienne liście, Szkoła Podstawowa w Kuninie zamieniła się w Edukacyjne Centrum Profilaktyki. Przez ponad dwa miesiące, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, odbywały się w szkole liczne szkolenia i warsztaty z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów.

Rozpoczęliśmy szkoleniem w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zażywaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, zorganizowanym dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników OPS, stowarzyszeń i fundacji.

Czytaj więcej Edukacyjne Centrum Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Kuninie

akademia028

W okresie od 16.05.2016 do 30.11.2016 Szkoła Podstawowa w Kuninie dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi wzięła udział w partnerskim projekcie „Uniwersytet Młodego Geniusza”, inicjatywie mającej na celu rozpoznanie, wsparcie i rozwój ucznia zdolnego głównie w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii informatycznych oraz języków obcych. Konstrukcja projektu opierała się na zasadzie działania mini wydziałów uniwersyteckich. W ramach działalności „Uniwersytetu Młodego Geniusza” powstały 4 Akademie, w których uczniowie mogli doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z wybranej dziedziny.

Czytaj więcej Kunin – projekt „Uniwersytet Młodego Geniusza”

moc2

Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi rodzinę to jedno z kluczowych działań realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kuninie, dlatego w okresie od 18.07.2016 do 18.11.2016 zaangażowała się w promowanie i współrealizację projektu „Moc wsparcia”realizowanego przez Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. W ramach projektu utworzone zostało Centrum Wsparcia Rodziny, świadczące usługi stacjonarnie i mobilnie w czterech sąsiadujących ze sobą gminach: Brańszczyk, Różan, Rząśnik i Goworowo.
Mobilne Centrum Wsparcia Rodziny, które powstało w Gminie Goworowo miało swoje miejsce właśnie w Szkole Podstawowej w Kuninie. Usługi realizowane w ramach projektu były świadczone zgodnie z zasadą empowerment, jako przeciwieństwo bezsilności. Rodziny biorące udział w projekcie dzięki projektowi otrzymały wsparcie, rozwinęły swoje kompetencje w wychowaniu dzieci, podejmując walkę o swoje wzmocnienie.

Czytaj więcej Kunin – projekt „Moc Wsparcia”

Szkoła Podstawowa w Kuninie jako partner Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi zaprasza nauczycieli, pracowników i wolontariuszy z organizacji pozarządowych działających na rzecz lokalnych społeczności i wspólnot z terenu województwa mazowieckiego do udziału w kompleksowym szkoleniu z dramy stosowanej.
Korzyści dla uczestników szkolenia:

Lokalny animator – doświadczy i pozna formy działań z grup, które można wykorzystać podczas …

B&N2003

„B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony” to nazwa projektu profilaktycznego realizowanego w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów. Projekt oparty jest na Narodowym Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020 i obejmuje swym działaniem teren województwa mazowieckiego. Szkoła Podstawowa w Kuninie przystąpiła do programu w październiku 2015r. a koordynatorkami programu zostały panie: Dorota Kubiak i Anna Kanclerz.

Czytaj więcej Kunin – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – program B&N

Szkoła Podstawowa w Kuninie od 2011 roku bierze udział w ogólnopolskim projekcie tworzenia gazetek szkolnych „Junior Media”. Projekt otrzymał nagrodę w kategorii Innowacje w mediach w konkursie Media Trendy 2011.

Junior Media to edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polskapresse i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON skierowany do szkół – uczniów i nauczycieli.

Czytaj więcej Kunin – projekt „Junior Media”

Back to top