– edukacja

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100

15 września 2011r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kuninie wzięli udział w corocznej międzynarodowej kampanii CLEAN UP THE WORLD, odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

Czytaj więcej Kunin – SPRZĄTANIE ŚWIATA

       
    1 września 2011r. rozpoczął się nowy rok szkolny. Jak we wszystkich placówkach, również w Kuninie tego dnia spotkali się uczniowie i nauczyciele na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012. Pani Dyrektor Marzanna Grzyb przedstawiła Koncepcję Pracy Szkoły oraz poinformowała, że od 1 września w Szkole Podstawowej w Kuninie funkcjonuje INTEGRACYJNY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY. Zerówkę integracyjną otwarto dzięki staraniom …

WÓJT GMINY GOWOROWO
OGŁASZA
GMINNY KONKURS
EKOLOGICZNO – LITERACKI
„ PRZEJRZYSTA GMINA ”
 
KTÓRY  DOFINANSOWANY JEST PRZEZ  WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA    i GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
Zapraszamy  uczniów  Szkół  Podstawowych  z  terenu  gminy Goworowa ( klasy IV-VI ) oraz  Zespół  Szkól  Nr 1 w Goworowie  do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym

STYPENDIA SZKOLNE 2011/2012

Wnioski o stypendium szkolne można składać
od 16 sierpnia do 15 września 2011 w Urzędzie Gminy Goworowo, pok. nr 15 ( I piętro obok sekretariatu),
UWAGA
Do wniosku należy dołączyć faktury za zakupione przedmioty potrzebne do procesu edukacyjnego -od lipca 2011 (faktury i rachunki można składać do 31.10.2011)
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca …

Back to top