– gospodarka odpadami komunalnymi

W dniach 23-24 listopada 2016 roku na terenie naszej gminy została przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp.

Zbiórkę przeprowadziła firma EKO HARPOON – Recykling Sp. z o. o   w ustalonym terminie oraz z należytą starannością.

Z góry dziękujemy i chętnie będziemy kontynuować współpracę z tą firmą

Informuję, że w dniach 23 – 24 listopada 2016 roku  odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu RTV-AGD (tj. lodówki, pralki, miksery, odkurzacze, świetlówki, żarówki oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie).

Zbiórkę przeprowadza firma EKO HARPOON – Recykling Sp. z o.o.

Bardzo proszę o przygotowanie i wystawienie zużytego sprzętu przed posesje w poszczególnych …

Urząd Gminy Goworowo informuje, że z dniem 01.01.2016 roku nie będą rozsyłane blankiety wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłaty należy regulować w kasie tut. Urzędu lub na indywidualne numery konta, które otrzymaliście Państwo na poprzednich blankietach wpłat.
Opłatę uiszcza się kwartalnie w każdym roku w nieprzekraczalnych terminach:
za I kw. – do dnia 20 marca
za II kw. – …

Back to top