– kalendarz

14 listopada odbyła się uroczystość z okazji setnej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie. Uczestnicy zebrali się przy strażnicy i pomaszerowali ulicami do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie.  Po mszy św przemaszerowano do strażnicy, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości.

Dowódca uroczystości dh Marek Minota złożył uroczysty meldunek Prezesowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostrołęce dh Januszowi Głowackiemu. Odczytano akt nadania jednostce sztandaru,  pożegnano i odprowadzono dotychczasowy sztandar. Następnie na ręce prezesa dh Rafała Ostrowskiego został przekazany nowy sztandar poświęcony podczas mszy. Prezes wręczył go strażakom mówiąc: „Brońcie honoru tego sztandaru, Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – Złotym Znakiem Związku została odznaczona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie. Księża obecni na uroczystości poświęcili kapliczkę, Wójt Gminy Piotr Kosiorek i Prezes dh Rafał Ostrowski odsłonili pamiątkową tablicę. Odznaczonym zostały wręczone medale. Zaproszeni goście przekazali życzenia jubileuszowe. Uroczystość zakończył występ kobiecej drużyny pożarniczej „Iskra”.

Zarząd i strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie, bardzo serdecznie dziękują wszystkim za obecność, oraz pomoc w przygotowaniu wydarzenia. Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe.

Prezes Rafał Ostrowski

 

galeria

lista odznaczonych

lista sponsorów

Czytaj więcej Obchody 100 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie.

Starodawne stylowe meble, porcelana, bibeloty, obrazy, monety, militaria, starodruki, pocztówki, płyty gramofonowe oraz biżuteria – przez niektórych uważane często za śmieci, a dla kolekcjonera, zbieracza mają dużą wartość. Zbieranie przynosi nie tylko przyjemności zmysłowe, lecz także intelektualne. Specjalną przyjemnością dla zbieraczy ‑ kolekcjonerów jest doznanie skompletowania serii rzeczy, którą gromadzili. Zakup ostatniej rzeczy z danej serii stanowi jej „zamknięcie” i staje się przez to momentem triumfu.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie przyjmując do realizacji pomysł Wójta Gminy Goworowo Piotra Kosiorka, zorganizował przestrzeń dla zbieraczy, rękodzielników, plastyków, kolekcjonerów, twórców ludowych, do zaprezentowania swoich kolekcji na Targach Staroci i Rozmaitości w Goworowie. Począwszy od lipca b.r. odbyły się dwukrotnie, swoje kolekcje, pamiątki, rękodzieło zaprezentowało w sumie 65 wystawców z różnych stron Polski. targi odbywają się raz w miesiącu w drugą sobotę miesiąca. Duże zaangażowanie w organizację Targów wkłada Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów Unikat, za co serdecznie dziękuje Wójt Gminy Goworowo oraz dyrektor GOKSiR w Goworowie.

Jeśli chcesz pochwalić się, wymienić, kupić, sprzedać wyjątkowe przedmioty, dołącz do kolejnego spotkania 11 września na placu targowym przy ul. H. Sienkiewicza w Goworowie.

Zgłoś swój udział już dziś!

Regulamin,

karta zgłoszeniowa 

Zobacz, co ciekawego możesz znaleźć na Targach Staroci i Rozmaitości w Goworowie (zdjęcia)

Czytaj więcej Przyjdź na Targi Staroci w Goworowie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Targi Staroci i Rozmaitości w Goworowie, które odbędą się 10 lipca 2021 r. (sobota) na Targowisku w Goworowie.

Targi są przeznaczone dla wystawców, kolekcjonerów, wytwórców rękodzieła oraz wszystkich zainteresowanych wystawą i rękodzieła. Targi odbywać się będą cyklicznie raz w miesiącu, w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach 10.00 – 15.00 zaczynając od …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 czerwca odbyły się po raz kolejny Goworowskie Targi Przedsiębiorczości.

Na placu zaprezentowały się instytucje, przedsiębiorcy i stowarzyszenia, którym Wójt Gminy Goworowo serdecznie dziękuje za udział w Targach. Byli to:

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
 • Urząd Skarbowy w Ostrołęce
 • Wojewódzki Urząd Pracy
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Mazowiecka Jednostka wdrażania Programów Unijnych
 • Zespół Szkół Powiatowych
 • Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
 • Firma Kosmetyczna Avon
 • Jaw-Pol Jan Wachowski
 • FHU „Kamex” Kamil Brzozowski
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Lipianki
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny jak Maliny” z Brzeźna
 • Szkoła Językowa „Early Stage”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Sąsiad”
 • Hydraulik Hydro-Monter

Wójt gminy Goworowo, Małgorzata Maria Kulesza wręczyła nagrody właścicielom firm, za ich zaangażowanie w rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Czytaj więcej Goworowskie Targi Przedsiębiorczości

 

Serdecznie Zapraszamy słuchaczy jak i również uczestników na XXII Festiwal Piosenki Religijnej w Goworowie, który odbędzie się 11 maja 2018r. o godz. 10.00 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie.
Zgłoszenia można wysyłać do 6 maja 2018r. Regulamin oraz kartę zgłoszeniową można pobrać w placówce Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie, lub pobrać …

Back to top