– Konsultacje z mieszkańcami

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 1100  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu Nr IV z posiedzenia komisji.
Przedstawienie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe i ocena ich realizacji w ramach współfinansowania …

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2019r o godz. 1300  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu Nr III z posiedzenia komisji.
Przedstawienie informacji o zakresie działalności ochrony przeciwpożarowej gminy Goworowo oraz informacja o działalności …

Back to top