– przetargi

Numer sprawy: RI.271.6.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową kanalizacji deszczowej”.

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik …

Numer sprawy: RI.271.3.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Dostawa do siedziby ZGK w Goworowie materiałów przeznaczonych do budowy sieci wodociągowej”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o …

Numer sprawy: RI.271.2.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową kanalizacji deszczowej”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik …

Numer sprawy: RI.271.11.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Dostawa oleju napędowego na bieżące potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie na lata 2022 – 2023”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 …

Numer sprawy: RI.271.10.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie …

WÓJT  GMINY  GOWOROWO
OGŁASZA

pierwszy  przetarg  pisemny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jawory Wielkopole, zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Kruszewie

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 27/2 o powierzchni 0,9300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Jawory Wielkopole, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr: OS1O/00081136/4. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Kruszewie, stanowiącej własność Gminy Goworowo. Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo nieruchomość ta oznaczona jest symbolem U – co oznacza: teren zabudowy usługowej według planu.
  2. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, murowany w kształcie litery L, dwuklatkowy. Fundamenty betonowe, ściany wykonane tradycyjnie z cegły czerwonej. Stropy nad parterem i piętrem drewniane oparte na ścianach konstrukcyjnych.  Kominy murowane z cegły czerwonej. Więźba dachowa drewniana, płatwiowo- krokwiowa. Dach wielospadowy  o pochyleniu 310 i 370. Pokrycie dachu blacho dachówka emaliowana, rynny i rury spustowe stalowe.  Schody wewnętrzne drewniane w hollu głównym dwubiegowe ze spocznikiem, w drugiej klatce schody zabiegowe. Schody zewnętrzne betonowe. Posadzki  z wykładziny PCV, terakota, gres, deski. Tynki na ścianach cementowo-wapienne. Na stropach tynki cementowo-wapienne na trzcinie. W łazienkach i kotłowni glazura. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna skrzynkowe. Parapety wewnętrzne drewniane. Parapety zewnętrzne  z blachy. W części budynku wykorzystywanego jako szkoła znajdował się również lokal mieszkalny.  Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie c.o.  Obiekt monitorowany.

Czytaj więcej Ogłoszenie o przetargu

Numer sprawy: RI.271.9.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową kanalizacji deszczowej”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik …

Back to top