– raporty

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Goworowo zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Goworowo raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności za rok 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Na najbliższej sesji Rady …

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Goworowo za 2018r.
Dokument dostępny jest do pobrania pod tym linkiem.
Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą możliwości udziału w debacie nad tym raportem. Debata ta odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21. Szczegóły …

Back to top