– Sport

 

KLUB SPORTOWY „ORZ” GOWOROWO


Klub Sportowy „ORZ” Goworowo w momencie swojego powstania postawił sobie za zadanie przede wszystkim upowszechniać uprawianie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz systematycznie podnosić poziom sportowy na terenie naszej gminy oraz umożliwić udział młodzieży w systemie rozgrywek gier zespołowych organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Oficjalna datą założenia Klubu Sportowego „ORZ” Goworowo jest 25 luty 1976 roku. Pierwszym trenerem zostaje Krzysztof Dąbrowski, natomiast kapitanem mianowany zostaje Krzysztof Burzycki. Od kwietnia do czerwca 1976 roku drużyna Orza Goworowo brała udział w rozgrywkach C-Klasy oraz w Turnieju Powiatu Ostrołęckiego. Rozgrywki C-Klasy Orz zakończył bardzo pomyślnie zdobywając 14 pkt (dwa remisy, żadnej porażki) oraz strzelając 58 bramek (tracąc jedynie 15). Natomiast Turniej Powiatu Ostrołęckiego zakończyli na wysokim trzecim miejscu. Tak, więc zawodnicy goworowskiej drużyny zaliczyli bardzo udany sezon uzyskując premię do B Klasy. W latach 90-tych poprzedniego wieku klub zawiesił swoją działalność. Dopiero w lipcu 2004 roku nastąpiła reaktywacja Klubu, głównie za sprawą Andrzeja Ziemka, który został pierwszym prezesem Klubu w nowożytnej historii ”Orza”. Klub został zgłoszony do rozgrywek B-Klasy na sezon 2004/2005 zajmując w niej 4 miejsce. Sezon 2006/2007 okazał się przełomowy gdyż drużyna z Goworowa zanotowała awans do A-Klasy zajmując 1 miejsce w tabeli B-Klasy zdobywając 52 bramki i tracąc tylko 19. Kolejne dwa sezony zawodnicy z Goworowa dzielnie walczyli o awans do ligi okręgowej zajmując odpowiednio 5 i 3 miejsce w tabeli A-Klasy. Po latach tłustych przyszły lata chude w A-Klasie, Orz zajmował 9 miejsce w sezonie 2009/2010 i 13 miejsce w sezonie 2010/2011  co skutkowało spadkiem do niższej klasy rozgrywkowej. Aktualnie drużyna seniorów po rundzie jesiennej sezonu 2011/2012 zajmuje 1 miejsce w tabeli ostrołęckiej B-Klasy.

Aktualnie w Klubie działają dwie drużyny – seniorów oraz trampkarzy (rocznik 1998 i młodsi) skupiające w swoich szeregach około 60 zawodników. Trenerami  seniorów są Łukasz i Rafał Załęscy natomiast trenerem grup młodzieżowych jest Bartosz Dziełak

 

Aktualnie zarząd Klubu Sportowego „Orz” Goworowo pracuje w następującym składzie osobowym:

Bartosz Dziełak – Prezes

Adam Sadowski – Wiceprezes

Andrzej Ziemek– Sekretarz 

Anna Wachowska – Skarbnik 

Damian Kuczewski – Członek

Dariusz Winczewski – Członek

Michał Duch -członek 

 

 

Klub Sportowy „ORZ” Goworowo funkcjonuje głównie dzięki dotacji celowej z budżetu gminy Goworowo na organizację i przeprowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu całej gminy Goworowo. Zarówno zawodnicy Klubu jak i jego zarząd chcą aby K.S. „ORZ” Goworowo mógł dalej się rozwijać i rozszerzać swoją działalność sportową w kolejnych latach, dlatego też wszystkich, którzy mogą wesprzeć działalność Klubu w różnorakiej formie prosimy o pomoc. Jesteśmy otwarci na umowy sponsorskie, pozyskanie sprzętu sportowego, strojów treningowych oraz środków na pokrycie udziału drużyn w rozgrywkach ligowych.

 

Uczniowski Klub Sportowy „TROPS” działa na terenie gminy z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie od 22 listopada 2000r.

W skład zarządu UKSS-u „TROPS” wchodzą:
Prezes – Dorota Ciskowska
Z-Ca Prezesa –Michał Niechoda 
Sekretarz – Grzegorz Dzierzgowski
Skarbnik – Edyta Furmaniuk
Członek – Jarosław Karpiński 
Członek – Antoni Mulawka

 

SEKCJE:

1.      SIATKÓWKA
2.      KOSZYKÓWKA
3.      TENIS STOŁOWY
4.      ŻEGLARSKA

UKS to klub zrzeszający dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Propaguje zdrowy styl życia, szerzy czynną rekreację i wpływa na rozwój sportu na terenie gminy.

Działania klubu zmierzają do zainteresowania uczniów czynnym uprawianiem różnych dyscyplin sportowych ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego i żeglarstwa, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii oraz rozwoju kultury fizycznej w szerokim rozumieniu tego słowa.

UKS „TROPS” Goworowo czynnie uczestniczy w życiu kulturowo – oświatowym naszej gminy ściśle współpracując z jednostką podlegającą Radzie Gminy i Wójtowi, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Goworowie.

W ostatnich latach UKS „TROPS” Goworowo organizował szereg imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, powiatowym i międzypowiatowym.

UKS „TROPS” Goworowo współpracuje z innymi klubami sportowymi działającymi na terenie powiatu ostrołęckiego i innych powiatów ościennych.


Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Kuninie
powstał 25 listopada 1999 roku z inicjatywy pana Ireneusza Pepłowskiego, ówczesnego  nauczyciela wychowania fizycznego.   W ofercie klubu znalazła się sekcja podnoszenia ciężarów, do której uczęszczały uczennice Szkoły Podstawowej w Kuninie. Dziewczęta brały udział w zawodach, mistrzostwach Polski juniorek i juniorów w podnoszeniu ciężarów do lat 16, gdzie zdobywały medale. Odbyło się również spotkanie z zawodniczkami reprezentującymi Polskę na Igrzyskach  Olimpijskich  w Sydney – Dominiką Misterską i Aleksandrą Klejnowską.

W kolejnych latach pan Ireneusz Pepłowski zrezygnował z pracy w Szkole w Kuninie a jego następcą; jako nauczyciel wychowania fizycznego      i prezes klubu; został nowo wybrany dyrektor szkoły pan Konrad Drabot. Działalność klubu zmieniła kierunek i zogniskowała się na takich dyscyplinach jak piłka nożna, unihokej, tenis stołowy. Uczniowie brali udział w międzyszkolnych rozgrywkach na terenie gminy Goworowo, jak i powiatu ostrołęckiego.

24 listopada 2010 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze LMUKS przy Szkole Podstawowej w Kuninie, na którym zostało udzielone absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrano nowe władze. W chwili obecnej zarząd funkcjonuje w składzie:

1.   Ireneusz Pepłowski – prezes
2. Iwona Duda – v-ce prezes od spraw sportowych
3. Konrad Drabot – v-ce prezes od spraw organizacyjnych
4. Dorota Kubiak – członek
5. Iwona Duda – członek
6. Żanetta Korczakowska – członek
7. Jarosław Karpiński – członek

Prezes klubu pan Ireneusz Pepłowski  przedstawiła plan działań LMUKS. W zamierzeniach jest kontynuacja działań na polach piłki nożnej, unihokeja  i tenisa stołowego, jak również reaktywacja sekcji podnoszenia ciężarów.

Ważnym wydarzeniem dla społeczności szkolnej było spotkanie z dwukrotnym medalistą olimpijskim Szymonem Kołeckim, które odbyło się 7 marca 2010 roku. Gość opowiadał jak zaczęła się jego przygoda ze sportem, ile czasu musi poświęcić na treningi, jakie są jego zainteresowania i dlaczego całe życie podporządkował podnoszeniu ciężarów. Spotkanie to może być inspiracją i wskazówką dla wielu uczniów chcących uprawiać sport.

Back to top