– Jednostki organizacyjne

Urząd Gminy Goworowo
ul. Ostrołęcka 21, 07 – 440 Goworowo, tel. 761-40-66, 761-40-43

ug@test1.goworowo.pl
Regon Urzędu Gminy – 000538998
NIP Urzędu Gminy – 758-10-42-422

Nr konta: 72 8915 0003 0000 0912 2000 0010

Regon Gminy Goworowo – 550668203
NIP Gminy Goworowo – 758-23-52-751

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
ul. Dulczewskiego 1A, tel. 761-40-15

gops.goworowo@op.pl
Regon – 550032847
NIP 758-15-46-789

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
ul. Szkolna 16a, tel. 761-52-46

goksirgoworowo@op.pl
REGON – 550034817
NIP – 758-15-44-767

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie

ul. Szkolna 16a, tel. 761-40-04

gbp.goworowo@op.pl
Regon – 550036633
NIP – 758-15-44-773

Przedszkole Samorządowe w Goworowie
ul. Szkolna 11, tel. 761-50-51

przedszkole.goworow@op.pl
Regon – 000912876
NIP – 758-15-46-795

Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie
ul. Szkolna 16a, tel. 761-40-70

zgk_goworowo@wp.pl
Regon – 550404289
NIP – 758-11-11-643

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

Goworówek 43a, 07-440 Goworowo
tel. 761-40-61

zs1goworowo@interia.pl
Regon – 000640834
NIP – 758-20-32-147

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, filia w Szczawinie

Szczawin 49a, 07-440 Goworowo

tel. (29) 761-40-13

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach

ul. Szkolna 2, 07-440 Goworowo
tel. (29)  761-42-27

adamg4-68@02.pl
Regon – 001106002
NIP – 758-19-58-049

Szkoła Podstawowa w Kuninie

Kunin 22a, 07-440 Goworowo
tel.  (29) 761-43-06

spkunin@gmail.com
Regon – 001105988
NIP – 758-19-58-078

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie
Czarnowo 63, 07-440 Goworowo, tel. 505 118 174

sds.czarnowo@op.pl
Regon – 142156870
NIP – 758-23-10-296

Back to top