– Schemat organizacyjny

Kierownictwo
Piotr Kosiorek – Wójt Gminy – pokój nr 14, I piętro
tel: 29 769 37 11, p.kosiorek@test1.goworowo.pl
Antoni Mulawka – Sekretarz Gminy – pokój nr 14, I piętro
tel: 29 769 37 12, a.mulawka@test1.goworowo.pl
Elżbieta Głogowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – pokój nr 2, parter
tel: 29 769 37 32 , e.glogowska@test1.goworowo.pl
Anna Pietras – Skarbnik Gminy – pokój nr 7, parter
tel: 29 769 37 16, a.pietras@test1.goworowo.pl
Katarzyna Więckowska – Radca Prawny, pokój nr 15, I piętro
Referat Ogólny – podległy Sekretarzowi Gminy
Marianna Skierkowska – Stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi sekretariatu – pokój nr 14, I piętro
tel: 29 769 37 10 , m.skierkowska@test1.goworowo.pl
Grażyna Karpińska – Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadrowych i płacowych – pokój nr 11, I piętro
tel: 29 769 37 17 , g.karpinska@test1.goworowo.pl
Kamila Lipka – Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów – pokój nr 18, I piętro
tel: 29 769 37 18, k.lipka@test1.goworowo.pl
Urszula Ropelewska – Plotzke – stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw kancelaryjnych – pokój nr 23, I piętro
tel: 29 769 37 40 , u.plotzke@test1.goworowo.pl
Urszula Pskiet – Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i pomocy społecznej – pokój nr 1, parter
tel: 29 769 37 41 , u.pskiet@test1.goworowo.pl
Ewa Burzycka – Stanowisko pracy ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż. – pokój nr 22, I piętro
tel: 29 769 37 22 , e.burzycka@test1.goworowo.pl
Karolina Pióro – Eliasz – Stanowisko pracy ds. budownictwa, gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego – pokój Nr 17, I piętro
tel: 29 769 37 23 , k.eliasz@test1.goworowo.pl
Andrzej Ziemek – pomoc administracyjna: budownictwo, gospodarka gruntami i zagospodarowanie przestrzenne – pokój nr 17, I piętro
tel: 29 769 37 23 , a.ziemek@test1.goworowo.pl
Referat Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – podległy Sekretarzowi Gminy
Marek Radecki – Stanowisko pracy ds. środków pomocowych i zamówień publicznych – pokój nr 21, I piętro
tel: 29 769 37 21 , m.radecki@test1.goworowo.pl
Edyta Grzegorczyk – stanowisko ds.zamówień publicznych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych i obsługi inwestycji – pokój nr 20, I piętro
tel: 29 769 37 19 , e.grzegorczyk@test1.goworowo.pl
Urszula Dąbrowska – stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – pokój nr 19, I piętro
tel: 29 769 37 34 , u.dabrowska@test1.goworowo.pl
Nina Konarzewska – stanowisko ds. drogownictwa, inwestycji oraz środków pomocowych – pokój nr 21, I piętro
tel: 29 769 37 29 , n.konarzewska@test1.goworowo.pl
Referat Budżetu i Finansów
Teresa Orłowska – Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej – pokój nr 8, parter
tel: 29 769 37 28 , t.orlowska@test1.goworowo.pl
Marzena Twardziak – Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – pokoj nr 5, parter
tel: 29 769 37 35 , m.pietras@test1.goworowo.pl
Sylwia Gołębiewska – Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – pokój nr 5, parter
tel: 29 769 37 25 , s.golebiewska@test1.goworowo.pl
Jolanta Zalewska – Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat – pokój nr 8, parter
tel: 29 769 37 38 , j.zalewska@test1.goworowo.pl
Barbara Szulkowska – Stanowisko pracy ds. obsługi kasowej urzędu – pokój nr 5, parter
tel: 29 769 37 15 , b.szulkowska@test1.goworowo.pl
Edyta Wilczewska – stanowisko ds. obsługi finansowej szkół – pokój nr 4, parter
tel: 29 769 37 14 , e.wilczewska@test1.goworowo.pl
Back to top