– Piotr Jakacki U.G. Goworowo

Zawiadamiam, że na dzień 30 sierpnia 2021 r. zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV/21 i XXXVI/21 Sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
– w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego …

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej wraz z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:
Porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie protokołu nr XII/2021 …

Back to top