– OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.19.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego

„Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – projekt budowlany cz. 1 Goworówek

Załącznik nr 7 – przedmiar robót cz. 1 Goworówek

Załącznik nr 8 – SST cz. 1 Goworówek

Załącznik nr 9 – PSOR cz. 1 Goworówek

Załącznik nr 10 – projekt budowlany cz. 2 Rębisze Parcele – Cisk – Żabin dz. nr 1113

Załącznik nr 11 – przedmiar robót cz. 2 Rębisze Parcele – Cisk – Żabin dz. nr 1113

Załącznik nr 12 – SST cz. 2 Rębisze Parcele – Cisk – Żabin dz. nr 1113

Załącznik nr 13 – PSOR cz. 2 Żabin dz. nr 1113

Załącznik nr 14 – projekt budowlany cz. 3 Żabin dz. nr 376

Załącznik nr 15 – przedmiar robót cz. 3 Żabin dz. nr 376

Załącznik nr 16 – SST cz. 3 Żabin dz. nr 376

Załącznik nr 17 – projekt budowlany cz. 4 Ponikiew Mała i Pasieki

Załącznik nr 18 – przedmiar robót cz. 4 Ponikiew Mała i Pasieki

Załącznik nr 19 – SST cz. 4 Ponikiew Mała i Pasieki

Załącznik nr 20 – PSOR cz. 4 Ponikiew Mała i Pasieki

Załącznik nr 21 – projekt budowlany cz. 5 Goworowo

Załącznik nr 22 – przedmiar robót cz. 5 Goworowo

Załącznik nr 23 – SST cz. 5 Goworowo

Załącznik nr 24 – PSOR cz. 5 Goworowo

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty cz. 1 Goworówek

Wybór najkorzystniejszej oferty cz. 4 Ponikiew Mała i Pasieki

Wybór najkorzystniejszej oferty cz. 5 Goworowo

Wybór najkorzystniejszej oferty cz.2 Rębisze Parcele – Cisk

Wybór najkorzystniejszej oferty cz.3 Żabin

Back to top