– Jolanta Zalewska U.G. Goworowo

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

– w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) …

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2021r., proszę o uregulowanie zaległości podatkowych, ponieważ koszty egzekucyjne są dość wysokie i w niektórych przypadkach  przewyższają kwotę zaległości.

Nieuregulowanie zaległości spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 29/769 37 28

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

– w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) …

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

– w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) …

Urząd Gminy Goworowo informuje, iż przedsiębiorcy którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu  COVID-19  mogą wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy o :

– przedłużenie terminu płatności podatków lokalnych,

– odroczenie terminu płatności podatków lokalnych,

– umorzenie zaległości podatków lokalnych

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Goworowo, drogą pocztową lub za pośrednictwem  …

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

– w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) …

Urząd Gminy Goworowo przypomina, o złożeniu w dniach 01.08.2019 do 02.09.2019 roku wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r do 31 lipca 2019 r,  w ramach limitu zwrotu podatku  na 2019 rok., oraz …

W dniu 25 czerwca 2019 r. w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom regionalnego etapu XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Do konkursu BGR zgłoszono 24 gospodarstwa.

Komisja konkursowa złożona  z przedstawicieli PT KRUS w Ostrołęce, Mazowieckiej Izby Rolniczej, Państwowej Inspekcji Pracy, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniach  26 kwietnia – 16 maja 2019r. dokonała wizytacji i oceny 22 gospodarstw, spośród których wytypowała laureatów. Zdobywca 1 miejsca będzie reprezentował nasz region w etapie wojewódzkim konkursu.

Czytaj więcej Uroczyste podsumowanie etapu regionalnego Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Back to top