– INFORMACJA

Urząd Gminy Goworowo informuje, że z dniem 01.01.2016 roku nie będą rozsyłane blankiety wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłaty należy regulować w kasie tut. Urzędu lub na indywidualne numery konta, które otrzymaliście Państwo na poprzednich blankietach wpłat.
Opłatę uiszcza się kwartalnie w każdym roku w nieprzekraczalnych terminach:
za I kw. – do dnia 20 marca
za II kw. – do dnia 20 maja
za III kw. – do dnia 20 września
za IV kw. – do dnia 20 listopada

Wójt Gminy Goworowo
                                                                                                                                                                                                                                Małgorzata Maria Kulesza

Back to top