– Posiedzenie Komisji Rolnictwa

 Obwieszczenie.

          W dniu 9 września 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Temat posiedzenia:

1.    Zaopiniowanie wykazu lasów proponowanych do uznania za ochronne .

2.    Omówienie występującego na terenie gminy problemu z bobrami.

3.    Sprawy różne.

W posiedzeniu udział wezmą:

– przedstawiciel Nadleśnictwa Ostrołęka,

– przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Komisji

Rafał Iwański

Back to top