– przetargi

Numer sprawy: RI.271.16.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo na lata 2021 – 2023”

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RI.271.15.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo na lata 2021 – 2023”

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Numer sprawy: 271.2.2020

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zakup ciągnika na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Goworowo Piotr Włodzimierz Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie „Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Goworowo na lata 2021-2026”.

Do pobrania – treść zapytania ofertowego

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Goworowo na lata 2021-2026

Numer sprawy: 271.1.2020

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kunin”

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Numer sprawy: RI.271.14.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – dokumentacja Borki

Załącznik nr 7 – dokumentacja Dzbądzek

Załącznik nr 8 – dokumentacja Kobylin odc. 2

Załącznik nr 9 – dokumentacja Pasieki

Załącznik nr 10 – dokumentacja Pokrzywnica

Załącznik nr 11 – dokumentacja Pokrzywnica Kolonia

Załącznik nr 12 – dokumentacja Rębisze Parcele

Załącznik nr 13 – dokumentacja Wólka …

Numer sprawy: RI.271.13.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa i przebudowa wieży w budynku świetlicy w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – projekt budowlany

Załącznik nr 7 – rysunki projektowe

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

Numer sprawy: RI.271.12.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Informacja o planowanym PPP

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki Umowy o PPP

Załącznik nr 3 – projekt budowlany cz. 1

Załącznik nr 3 – projekt budowlany cz. 2

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące …

Numer sprawy: RI.271.11.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa drogi gminnej Kobylin – Góry”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – projekt budowlany zamienny

Załącznik nr 9 – profile i przekroje – projekt budowlany

Załącznik nr 10 – profile i przekroje – projekt budowlany zamienny

Załącznik nr 11 – operat wodnoprawny

Załącznik nr 12 – przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty …

Numer sprawy: RI.271.10.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wólka Brzezińska,  gm. Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – projekt budowlany

Załącznik nr 7 – przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Back to top