– wydarzenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że w dniu 25.04.2012 r. o godz.13:00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze Asystenta rodziny. Osoby zainteresowane prosimy o przybycie oraz opracowanie własnej wizji realizacji tego zadania oraz o zapoznanie się z ustawą z dnia 9 …

Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2012 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie o godz. 10.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy.

Porządek sesji:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmieniająca …

W dniu 28.02.2012 roku w godzinach od 11.30 do godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Goworowo (sala nr 16, I piętro) przedstawiciele WKU w Ostrołęce będą pełnili dyżur informacyjny.

W czasie dyżuru mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać wszystkie informacje dotyczące form służby wojskowej oraz załatwić wszystkie sprawy związane ze służbą w …

                                    
Serdecznie zapraszamy
uczniów szkół podstawowych z gminy Goworowo do wzięcia udziału
w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej,
który odbędzie się 22 marca 2012r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Kuninie.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z regulaminem i zgłoszenie udziału (poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oraz zgody na wykorzystanie wizerunku) do 29 lutego 2012 roku.
Na laureatów czekają …

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuninie, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie serdecznie zapraszają ukochane babcie i cudownych dziadków na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Uroczystość odbędzie się 10 lutego 2012r.(piątek) o godz. 10.30 w budynku szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Back to top