– wydarzenia

Szkoła w Goworowie otrzymała wsparcie finansowe od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie”. Grant został przeznaczony na stworzenie warunków do rozwoju pasji i artystycznych umiejętności uczniów.

Dzięki otrzymanym środkom możliwe było utworzenie szkolnej estrady artystycznej, na której uczniowie będą mogli sprawdzić i rozwijać swoje kompetencje z zakresu recytacji, aktorstwa, nauk muzycznych i plastycznych, a także umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych.

W ramach projektu „Szkoła dla kreatora” wyremontowano hol na II piętrze w budynku po byłym gimnazjum i wyposażonego w podest sceniczny, projektor i rolety zaciemniające. Tutaj odbywać się będą nie tylko zajęcia dla uczniów, ale także prezentacje i przedstawienia dla lokalnej społeczności.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jej celem jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury i zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa. W tym pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy oraz edukacji do obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Program skierowany jest do gmin, na terenie których zlokalizowana lub budowana jest infrastruktura przesyłowa.

Czytaj więcej Szkoła dla kreatora – nowa przestrzeń artystyczna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

Uczniowie klasy „0” Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kuninie podczas codziennych zajęć edukacyjnych uczą się elementów Polskiego Języka Migowego (PJM). Przygoda z językiem migowym w najstarszej grupie przedszkolnej rozpoczęła się w ostatnim tygodniu września, podczas którego przypada Międzynarodowy Tydzień Głuchych. Uczniowie podczas obchodów tego nietypowego święta poznali kulturę głuchych, uwrażliwili się na problemy i trudności osób niesłyszących, a także poznali podstawowe zwroty Polskiego Języka Migowego. Od tego momentu, z inicjatywy uczniów, język migowy jest wplatany w codzienne zajęcia edukacyjne. Polski Język Migowy (PJM) jest językiem wizualno-przestrzennym używanym w codziennej komunikacji przez społeczność Głuchych w Polsce. 

Czytaj więcej Kunin – MigaMy!

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Kuninie zakwalifikowali się do uczestnictwa w projekcie „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”. Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny, który swoim zasięgiem obejmuje minimum 50000 osób. Do projektu zakwalifikowało się 2000 klas z całej Polski.

Uczniowie i wychowawczyni otrzymali bezpłatne egzemplarze książek z serii „Czytam sobie” (wyd. HarperCollins Polska) autorstwa najwybitniejszych współczesnych polskich autorów i ilustratorów dla dzieci oraz pakiet niespodzianek i materiałów czytelniczych. Rodzice otrzymali poradnik: „Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci”.

Czytaj więcej Kunin – Czytam sobie. Pierwsza klasa!

„Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich winienem żyć.”

                                                                                               św. Stanisław Kostka

Rok 2020 przejdzie do historii w Szkole Podstawowej w Kuninie nie tylko z powodu nauczania zdalnego, ale także ze względu na fakt, na który społeczność szkolna czekała bardzo długo. Jako jedyna placówka w gminie mieliśmy przedwojenny sztandar, ale oficjalnie szkoła nie posiadała nadanego imienia. Dopiero w 2020 roku to się zmieniło.

29 listopada 2020r. podczas uroczystej Mszy św. w kościele NMP w Kuninie dokonaliśmy aktu poświęcenia nowego sztandaru naszej szkoły. Wybór daty nie był przypadkowy, wiąże się z niezwykle ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce 84 lata temu.

” 29 listopada 1936 roku w trzyklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Kuninie z inicjatywy kierownika szkoły pana Eugeniusza Sokołowskiego, przy ofiarności rodziców dokonano aktu poświęcenia sztandaru. Było to doniosłe wydarzenie nie tylko dla szkoły, ale dla całego społeczeństwa.”

Czytaj więcej Szkoła Podstawowa w Kuninie otrzymała imię św. Stanisława Kostki.

Z dniem 1 grudnia 2020 r. (wtorek) zajęcia na Kompleksie Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie zostają zawieszone na okres przerwy zimowej, która potrwa prawdopodobnie do 28 lutego 2021 r. Wszystkich chętnych do korzystania z obiektu zapraszamy już dzisiaj w nowym roku kalendarzowym!
Ze sportowym pozdrowieniem!
Dyrektor SP im. M. Kopernika …

 

W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z wystąpienia pandemii COVID-19, nie mogliśmy   zrealizować festynu ekologicznego pod nazwą „Dzień Ziemi- Lipianka 2020”.  Wychodząc naprzeciw okolicznościom  mamy dla Was inną alternatywę.

Dla kogo ? Konkurs skierowany jest  dla uczniów klas IV-VI z terenu powiatu ostrołęckiego.

 

Co trzeba zrobić ?  Praca konkursowa ma być pracą techniczno – plastyczną wykonaną samodzielnie …

Back to top